Nieuws

Op 22 maart 2021

Hard voor de terroristen. Met een groot hart voor de slachtoffers. Dat is hoe we als samenleving de aanslagen moeten beantwoorden …

Op 14 september 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

[youtube:stYszGJWLhY] N-VA vraagt correcte en duidelijke informatie over de gezondheid van de zeven eiken in Zeveneken en de mogelijke impact van de werken op de eeuwenoude eiken Er is recent enige commotie ontstaan over het rooien van de zeven eiken in Zeveneken naar aanleiding van de geplande …

Blikvangers

 • N-VA standpunt over het rooien of behoud van de 7 eiken in Zeveneken

  N-VA vraagt correcte en duidelijke informatie over de gezondheid van de zeven eiken in Zeveneken en de mogelijke impact van de werken op de eeuwenoude eiken
 • Deze 6 steunpunten wil N-VA Lochristi met uw steun realiseren

  Op deze 6 speerpunten wil N-VA Lochristi hoofdzakelijk inzetten de komende legislatuur. Dit geeft onze prioriteiten weer. Concrete uitwerking van deze en andere punten vindt u in het eigenlijke partijprogramma op de volgende bladzijden.
  1. Ruimte voor vrije tijd en recreatie
  De bevolking van Lochristi is in de voorbije 20 jaar sterk gegroeid. De mogelijkheden tot recreatie moeten, zowel qua aanbod als qua infrastructuur, dringend aan de noden van een grotere bevolking worden aangepast. We denken daarbij aan jeugd, sport, groene recreatieruimte binnen de gemeente.
  2. Infrastructuur op maat
  Een groeiende en bloeiende gemeente heeft infrastructuur op maat nodig. N-VA Lochristi vraagt reeds geruime tijd om een grote sportaccommodatie in de Bosdreef en meer en betere accommodatie voor jeugd en cultuur. Ook moeten de N70 en N449 worden aangepakt.
  3. Zorg voor jong en oud
  Lochristi is een relatief jonge gemeente. Toch loert ook hier de vergrijzing om de hoek. Daar moeten het beleid nu al rekening mee houden. Bovendien moeten we ook in Lochristi oog hebben voor kansarmoede: goede zorg en een goed sociaal beleid moet jonge gezinnen alle kansen geven.
  4. Een verkeersveilig Lochristi
  Een aantal wegen en knooppunten moeten worden aangepakt. Vooral de fietsveiligheid laat in een aantal grotere straten te wensen over. Kinderen moeten veilig met de fiets of het openbaar vervoer tot bij de school en de openbare voorzieningen kunnen.
  5. Een gezonde leefomgeving
  Een groenzone in het centrum, gezondere luchtkwaliteit, ruimte om te wandelen en fietsen in het groen. Dit zijn vereisten voor een gezonde en gelukkige bevolking. Hier moet dan ook meer op worden ingezet.
  6. Ondernemend Lochristi
  Ondernemers creëren jobs in eigen regio en houden de gemeente welvarend. Binnen het wettelijk kader moeten de ondernemers in Lochristi alle kansen en alle mogelijke ondersteuning krijgen.